Miljö

När man går in på hemsidor liknande vår kan man snabbt konstatera att antingen omnämns inte miljötänk överhuvudtaget eller så har man “en flik” typ vår där det står en sån massa dynga om att vi kan, vi vill, vi ska, vi måste, vi tänker, bla bla bla. Så vill inte vi agera. Vi resonerar enligt följande avseende miljöarbetet.

Snacka inte bara – gör något vettigt istället.

Allt glasspill och glaskross till glasåtervinning.

Allt övrigt “byggskräp” sorteras och tömmes på miljöstation.

Minimal elförbrukning.

Effektiv och planerad bilkörning.

Våga säga ifrån till andra yrkesgrupper som ej har ett sunt miljötänk.

Nog är det bättre att göra (endast? fyra) saker rätt än att snacka strunt och inte få något alls gjort?